viernes, 5 de diciembre de 2008

martes, 2 de diciembre de 2008

L'Ajuntament de Terrassa aposta per construir habitatge
públic de qualitat i disseny. Amb solucions innovadores.
Amb una estètica moderna. L'equip que ha dissenyat
la promoció de Torre-sana està format per Manuel de Solà
Morales, Enric Sòria Badia, José María de Lecea Flores
de Lemus, Josep Llinàs Carmona, Eva Prats i Ricardo Flores.